Hírek

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a Calais-ban kialakult menekültügyi helyzet miatt

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a Calais-ban kialakult menekültügyi helyzet miatt

2015. 10. 09.

Írásbeli választ igénylő kérdés: P-010733/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke

Az utóbbi hetekben romlott a helyzet a franciaországi Calais kikötőjében, és a segélymunkások katasztrófajelenetekről számolnak be. 2015 első hat hónapjában közel 7 500 bevándorlót – kétszer annyit, mint tavaly – kaptak el, amikor gyakran saját biztonságuk, sőt életük veszélyeztetésével kamionokra és hajókra próbáltak felszökni. Ezen kívül a Calais melletti menekülttáborból közel 4 000 bevándorló ugyanilyen módszerrel fog majd megpróbálni átjutni a La Manche csatornán. A sofőrök gyakorlatilag életüket féltik, amikor a Nagy-Britanniába szökés érdekében a bevándorlók megtámadják őket és kamionjukat. Feltörik a kamionok bezárt ajtaját vagy beugranak. A kamionsofőröknek senki nem segít; nem tudják megvédeni magukat, kamionjukat és rakományukat. Sokuk már nem hajlandó árut szállítani Nagy-Britanniába, illetve megtagadja a calais-i kikötő használatát.

1.    A Bizottság milyen lépéseket szándékozik tenni e jelenség kezelésére és az áruk és szolgáltatások EU-n belüli biztonságos és szabad mozgásának garantálására?

2.    Tekintettel a rosszabbá vált munkakörülményekre a Bizottság milyen lépéseket szándékozik tenni a kamionsofőrök egészségének és biztonságának garantálására?
——

Violeta Bulc biztos válasza
E-011308/2015

A munkavállalók egészségvédelméről és biztonságáról szóló 89/391/EGK irányelv(1) hatálya az összes ágazatra – így a közúti szállításra is – kiterjed. Az irányelv szerint a munkáltató minden szükséges intézkedést megtesz a munkavállalók biztonságára és egészségére leselkedő kockázatok elkerülése, értékelése és kiküszöbölése végett.

A közúti szállítás tekintetében a joganyag, elsősorban az 561/2006/EK rendelet(2) a járművezető munkakörülményeinek javítása érdekében szabályozza a vezetési időket, a szüneteket és a pihenőidőket. Ezek a szabályok jelenleg értékelés alatt állnak. Az értékelés eredménye alapján a Bizottság kezdeményezéseket tehet a függőben lévő kérdések megoldására.

A Bizottság a pénzügyi hozzájárulással és a parkolóhelyek biztonsági és minőségi normák szerinti osztályozásával támogatja a tagállamok azon erőfeszítéseit, hogy megfelelő parkoló- és pihenőhelyeket biztosítsanak.

A 2015. május 27-én elfogadott migránscsempészet elleni uniós cselekvési terv hangsúlyozza, hogy a veszélynek kitett ágazatokban működő – vagyis a szállítással és hajózással foglalkozó – vállalkozások támogatására megelőző intézkedésekre van szükség.

(1) A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1-8. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 15-i 561/2006/EK rendelete a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1-14. o.).