Kisebbségvédelem

Írásbeli hozzászólás az alapvető jogok helyzetéről szóló vitában

2016. 12. 13.

Az Európai Parlament plenáris ülésén tegnap vitatták meg „Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben” címet viselő aktuális éves jelentést. A vitához Gál Kinga képviselő az alábbi írásbeli hozzászólást fűzte.

„Az alapvető jogok helyzetéről szóló jelentés nemzeti kisebbségekről szóló része jó. Kimondottan örülök, hogy beemelésre került az ET 1985(2014) jelentése, az ún. Kalmár-jelentés, valamint az arra való felhívás, hogy ez az uniós jog része legyen.

Továbbá üdvözlendő, hogy a jelentés sürgeti a kisebbségi nyelvek használatát az Unió nyelvi sokszínűségének megőrzése érdekében. Hasonló felhívásokra nagy szükség van a jelenleg Európában uralkodó kisebbségellenes tendenciák megfékezése érdekében, amikor is EU-s tagállamokban az ott honos hagyományos nemzeti kisebbségek anyanyelvének használatát korlátozzák, valamint nemzeti szimbólumaik használatát tiltják és szankcionálják.

A Bizottságtól elvárható lenne, hogy lépjen is a kisebbségvédelem terén és ne csak azzal indokolja tétlenségét, hogy ez nem tartozik uniós hatáskörbe.

És joggal várható el az európai döntéshozóktól, hogy – amennyiben az alapjogok részeként tekintenek a hagyományos nemzeti kisebbségek jogaira – úgy hasonló figyelmet szenteljenek ezen jogsértéseknek is, valamint ugyanolyan módon ítéljék el ezeket is.”