Kisebbségvédelem

Fontos, hogy Európa odafigyeljen a nemzeti közösségekre!

Fontos, hogy Európa odafigyeljen a nemzeti közösségekre!

2008. 01. 18.

Gál Kinga, a munkacsoport alelnöke hozzászólásában hangsúlyozta a két dokumentum jelentőségét, hogy miképpen járult hozzá a kisebbségvédelem és a nyelvi jogok európai elfogadtatásához. Különösen fontos szerepet játszottak az új tagállamok uniós csatlakozási tárgyalásai során ugyanis a koppenhágai kritériumokban megjelenő kisebbségvédelmi előírások betartása ezen két dokumentum segítségével volt vizsgálható. Az Európa Tanács joganyaga ekképpen válhatott az uniós gyakorlat részévé.

A képviselőasszony fontosnak tartotta, hogy tagállami alkalmazásukat fokozott figyelem kísérje a társadalom és a politika részéről is. A nemrég létrehozott Alapvető Jogok Ügynöksége ezt az odafigyelést csak erősíteni fogja munkája során.

 A munkacsoport ülése különös jelentőséget kapott azáltal, hogy ezen először vettek részt az erdélyi magyarok képviselői, köztük Tőkés László. A bizottság elnöke a magyarság legendás alakjának nevezte Tőkés László püspököt, és történelmi pillanatként értékelte az ő bizottságban való megjelenését.

Tőkés bemutatkozó hozzászólásában hangsúlyozta: kezdettől fogva figyelemmel követi az Intergroup bizottság munkáját és őszinte elismeréssel köszöni meg a határon túli magyarság védelmében végzett tevékenységét. A továbbiakban felhívta a figyelmet a moldvai csángók szomorú helyzetére, amely hasonlít a Timok-völgyi románok, valamint a görögországi és a bulgáriai macedónok helyzetére. Szerinte széles összefüggésben kell ezekkel a közösségekkel foglalkozni, hiszen esetükben a közösség puszta létének tagadásával állunk szemben, amit tipikusan balkáni jelenségnek nevezett. Tőkés külön is kitért az egyházak ezen nemzeti közösségekhez való viszonyára, a moldvai román katolikus egyház negatív magatartását hozván fel példának.

A macedón közösség képviselője válaszában kiemelte, hogy a görögországi ortodox egyház -sajnos- maga is részévé válik a nacionalista politikának.

Tőkés javasolta, hogy a Balkán országaiban tapasztalható kisebbségellenes gyakorlattal átfogó keretben külön foglalkozzon a munkacsoport.

 A bizottság elnöke bejelentette, hogy az Intergroup hamarosan napirendre tűzi a moldvai csángók ügyét.