Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Folytatódik a Benes-dekrétumok ügye – sajtóközlemény

Folytatódik a Benes-dekrétumok ügye – sajtóközlemény

2007. 11. 05.

Gál Kinga bevezetőjében hangsúlyozta: az Európai Unióhoz való csatlakozás után is nyomon kell követni a nemzeti kisebbségek helyzetét, különösen az új tagállamokban, hiszen egyes területeken az utóbbi években egyértelmű visszafejlődés tapasztalható. Ilyen konkrét esetként említette a képviselő asszony, hogy mind az, ami Szlovákiában zajlik a 600 000 magyar közösséggel kapcsolatban, ellentétben áll az Európai Unió alapvető elveivel. Példákkal támasztotta alá a magyar közösség tagjainak másodrangú állampolgárként történő kezelését. A bizottság tagjai történelmi jelentőségűnek értékelték a feszült légkörben zajlott vitát, hiszen először került sor egy, már csatlakozott országban élő nemzeti kisebbséget érintő vitára.

 

Gál Kinga üdvözölte, hogy a mai bizottsági eszmecserét követően a munka tovább folytatódik. "Három területen könyvelhetünk el sikereket: az Alapvető Jogok Ügynökségét a szakbizottság megkeresi egy részletes vizsgálat lefolytatásának igényével, hogy az politikamentesen elemezze az érintett kisebbségek helyzetét, beleértve a felvidéki magyarság problémáit is. A bizottság elnöke kijelentette, hogy Franco Frattini biztoshoz fordul, hogy további információval, véleménnyel szolgáljon a kisebbségek ügyében. Gál Kinga örömét fejezte ki, hogy a szakbizottságban kialakult álláspont szerint, a nemzeti kisebbségekről szóló vitát tovább folytatják, ezáltal a mai eszmecsere csak egy folyamat első lépéseként értékelhető.