Kisebbségvédelem

Fevidéki beadványokat tárgyalt a Petíciós Bizottság

Fevidéki beadványokat tárgyalt a Petíciós Bizottság

2013. 05. 27.

Gál Kinga a zárt ülés megkezdésekor tiltakozott a bizottság elnökénél, hogy azok a szlovákiai magyarok, akiknek panaszain a Lomnici-féle beadvány alapult, összesen négy fő, el kellett hagyja a termet, noha ők panaszosnak minősülnének. A képviselő elmondása szerint "e négy panaszos jelenléte semmilyen mértékben nem befolyásolta volna a zárt ülés megtartását, éppen ezért az ő eltávolításuk érthetetlen".

A Benes-dekrétumokra vonatkozó petíció vitája során a képviselő kérte, hogy a petíció maradjon mindaddig nyitva, míg az Európai Bizottság részletes választ nem ad néhány alapvető kérdésre: "Amennyiben a szlovák fél állítása szerint a Benes-dekrétumok nincsenek hatályban a mai szlovák jogrendben, illetve a 2007-es Szlovák Nemzeti Tanács dekrétumokra vonatkozó határozata csak egy politikai nyilatkozat és nincs jogi relevanciája, akkor hogyan lehet ezekre bírósági döntések indoklásaiban hivatkozni azóta is, olyan esetekben például, amikor elutasítják az egyházak restitúciós kérelmét". Gál Kinga kifejtette: "amennyiben bíróság hivatkozhat ezen dokumentumokra, illetve e határozatra, akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a dekrétumok hatályosulnak. Mivel azok diszkriminatívak, nyíltan sértik az uniós szerződés második cikkelyét, ezért a Bizottságnak hivatalból el kellene járnia." A Benes-dekrétumok hatályosulásának kérdésére várná a képviselő a választ a Bizottságtól.

Az állampolgársági beadvány elhúzódó vitájában Gál Kinga kifejtette, hogy ellentétben az Európai Bizottság állításával, miszerint nincs kompetenciája ebben a kérdésben, az állampolgárság-vesztés következményei már igenis uniós kompetenciába tartoznak, így azokat a Bizottságnak vizsgálnia kell. "Hiszen az érintettek nem kerülhetnének rosszabb helyzetbe, mint amiben szlovák állampolgárokként voltak. Az állandó lakcím elvesztése és csak ideiglenes lakcím megengedése számukra annak minden következményével (pl. költsön felvétele), illetve az egészségügyi ellátáshoz való teljes szintű hozzáférés körüli probléma egyértelműen azt bizonyítja, hogy az uniós jog alá eső státuszuk is változik. Ennek vizsgálata pedig bizottsági kompetencia." Éppen ezért a képviselő kérte az ügy nyitva tartását, ameddig a fenti kérdéseket nem tisztázza a Bizottság.