Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Felszólalás a „Kék Kártya” és a migrációs irányelvek parlamenti vitájában

Felszólalás a „Kék Kártya” és a migrációs irányelvek parlamenti vitájában

2008. 11. 19.

  "Elnök úr, Biztos úr, tisztelt kollégák!

 Fontos, hosszútávú hatású jelentéseket vitat most és fogad el  holnap a Parlament a migrációs rendeletcsomag keretében.

Jelenleg az Unióban 27 különböző rendszer szabályozza a harmadik államok állampolgárainak helyzetét. A két új irányelv egyszerűbb procedúrát biztosít a magasan képzett munkavállalók számára, amely magában foglalja az egyszerűbb belépés és tartózkodás lehetőségét. Az irányelvek ugyanakkor meghagyják a lehetőséget a tagállamoknak, hogy a munkaerő-piaci helyzetüket felmérve maguk döntsenek arról, hogy milyen számú bevándorlót engednek be. A dokumentumok a minimális kritériumok rögzítésére törekszenek, és nem zárják ki azt, hogy a tagállamok ennél kedvezőbb feltételeket állapítsanak meg.

 A kiemelten képzett munkaerő alkalmazásáról szóló jelentést, amelyik a kék kártya néven vált ismertté, kiegyensúlyozott, jó jelentés, jól kitárgyalt kompromisszum, ezért külön dicséret illeti Ewa Klamt jelenéstevőt.

Láthatjuk, hogy ez egy jól működő kompromisszumos rendszert lenne képes bevezetni, a mai fragmentált szabályozás helyett. Az Európai Néppárt jelentőstevői ebben komoly, érdemi munkát végeztek. A néppárt ugyanakkor elkötelezett amellett, hogy az Uniós állampolgárok részére a preferenciális eljárás klauzulája mindenképp az irányelv hangsúlyos része legyen. Különösen fontos ez a mai helyzetben, amikor a még legutóbb csatlakozott államok sem élveznek teljes egyenlőséget azokkal, akikkel uniós állampolgárságuknál fogva egyenlő jogaik kellene, hogy legyenek például a munkaerőpiac területén.

Felhívom azon kollégáink figyelmét, akik a preferenciális bánásmód elvét kifogásolják, ezért módosítóikkal kivennék ennek az elvnek a rögzítését a jelentésből:

Magyar állampolgárként, de akár valamennyi új tagállambeli polgár nevében elfogadhatatlannak tartom, hogy ne legyen egyértelműen rögzítve, tagállam munkavállalója előnyt élvez, unión kívüli harmadik állam munkavállalói előtt.

Különösen olyankor elfogadhatatlan és tükröz kétszínűséget ez a hozzáállás, mikor mi, új tagállamok polgárai mai napon, és még ki tudja meddig diszkrimináltak vagyunk a munkaerőpiacra hozzáférés esetében számos régi tagállamban.

Európának szégyene, hogy úgy beszél a közös Uniónkról, hogy még mindig másodosztályú polgároknak kezeli az új tagállamok polgárait."