Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Felszólalás a FRONTEX ügynökségről szóló jelentés vitájában

Felszólalás a FRONTEX ügynökségről szóló jelentés vitájában

2015. 12. 02.

Képviselő társaim!
 
Legelső sorban szeretném üdvözölni azt a kiváló munkát, amelyet a FRONTEX végez magasan képzett személyzetével. Az a segítség, amelyet a FRONTEX nyújt a tagállamoknak az EU külső határainál a migránsáradat koordinálásban a jelenlegi válságos helyzetben külön említést és köszönetet érdemel. Ez is mutatja, hogy a FRONTEX munkáját nem szabad alábecsülni. 
 
Szeretném továbbá hangsúlyozni az ügynökség proaktív hozzáállását és lépéseit a panaszkezelési mechanizmust illetően. Ugyanakkor tisztázni kell, hogy a FRONTEX továbbra sem jogosult eljárni a műveleteiben résztvevő nemzeti bűnüldözési tisztviselőkkel szemben, ezen eljárások kizárólag nemzeti hatáskörbe tartoznak. Az ügynökség csakis saját személyzete ellen járhat el, hiszen a FRONTEX-nek csak koordináló szerepe van.
 
A FRONTEX az egyik legjobb ügynökségünk, az ott dolgozók magas fokú integritással rendelkeznek. Azért pedig, hogy ez az uniós ügynökség megfelelő és szakszerű módon működhessen, teljesíthesse mandátumát és elvégezhesse a panaszkezeléssel járó többletfeladatokat, a tagállamoknak, valamint a Bizottságnak biztosítania kell a megfelelő anyagi többletet az ügynökség működésére.