Külpolitika

Etnikai incidensek a Vajdaságban

Etnikai incidensek a Vajdaságban

2013. 04. 16.

Írásbeli választ igénylő kérdés a Bizottság számára

Tárgy:          Etnikai incidensek a Vajdaságban

Szerbia etnikailag vegyesen lakott régiójában, a Vajdasági Autonóm Tartományban az elmúlt hónapokban megromlott a közbiztonság. A polgárok személyi és vagyoni biztonságának veszélyeztetése mellett elszaporodtak az etnikai jellegű incidensek is, amelyek a tartományban veszélybe sodorják az etnikai közösségek egymás iránti bizalmát és békés együttélésük lehetőségét. Történik mindez egy olyan tagjelölt országban, amely az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére vár.

Az etnikai indíttatású incidensek hatóságok általi kivizsgálására sajnálatos módon jellemző, hogy az incidenseket nem bűncselekményként, hanem egyszerű szabálysértésként kezelik, számos esetben nincsenek tekintettel az elkövetett cselekmények etnikai jellegére, és a rendőrség által felvett jegyzőkönyvek gyakran hiányosak és ellentmondásosak. A bírósági gyakorlatban pedig a beérkezett panaszok alapján kimutatható a kettős mérce alkalmazása.

1.    Mit szándékozik tenni a Bizottság, hogy elkerülhetőek legyenek az elmúlt hetekben újra gyakorivá váló incidensek, amelyeknek sok esetben magyar nemzetiségű fiatalok esnek áldozatul?

2.    Mit tud tenni a Bizottság annak érdekében, hogy a szerb rendőrség etnikai, nemzeti hovatartozástól függetlenül biztosítsa a lakosság körében a közrend érvényesítését és megfelelő intézkedéseket foganatosítson a polgárok biztonságának megőrzése, az etnikai közösségek közötti viszony kiéleződésének megakadályozása és a kisebbségek védelme érdekében?

3.    Tervez-e kitérni az etnikai alapú incidensek tárgyalására a Bizottság a Szerbiáról szóló, ősszel elkészítendő újabb országjelentésben?

Štefan Füle válasza a Bizottság nevében

Az Európai Bizottság szoros figyelemmel kíséri a szerbiai, és így a vajdasági etnikumok közötti viszonyokat.A Bizottságnak tudomása van az olyan incidensekről, mint például az idén januárban és februárban a szerbiai Temerin városában történt fizikai erőszak és bántalmazások.A Bizottság értesülései szerint az ügyeket a rendőrség megfelelően kivizsgálta és a gyanúsítottakat őrizetbe vette.A Bizottság üdvözli a szerb belügyminisztériumnak a vajdasági tartományi hatóságokkal és a helyi hatóságokkal folytatott megbeszéléseket követő kötelezettségvállalását a temerini rendőri jelenlét megerősítésére.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a hatóságoknak, ideértve a rendőrséget és az igazságszolgáltatást, azonnal és eredményesen kezelniük kell az ilyen incidenseket.Örvendetes fejleménynek minősül a szerb büntetőjog azon közelmúltbeli változása, amelynek alapján a bíróság súlyosbító körülménynek veszi, ha egy bűncselekményt valamely személy rasszhoz és valláshoz való tartozása, nemzeti vagy etnikai származása, neme, szexuális orientációja vagy nemi identitása miatti gyűlöletből követnek el, amennyiben ez nem eleve a bűncselekmény alapjellemzője.

A Bizottság a helyi érdekeltekkel – köztük hatóságokkal, a szerb ombudsmannal és civil szervezetekkel – szorosan együttműködve a továbbiakban is szoros figyelemmel fogja kísérni a vajdasági helyzet alakulását, amelyről a 2013 októberében esedékes következő szerbiai országjelentés keretében fog beszámolni.