Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

„Etikusabb és felelősségteljesebb médiára van szükség”

„Etikusabb és felelősségteljesebb médiára van szükség”

2013. 05. 21.

"A most megszavazott jelentés kapcsán az etikus újságírás szerepére szeretném felhívni a figyelmet, hiszen a véleménynyilvánítás szabadsága, a sajtószabadság, illetve a médiapluralizmus lényeges elvei mellett fokozottabban meg kell jelennie az újságírói felelősség és etikus eljárás feltételének is. Olyan médiára van szükség, amelyik tájékoztat, és nem félretájékoztat minket.

Lényeges, hogy a média szerepének egyre erősödő időszakában fokozódjon a figyelem a média felelősségét illetően. Mialatt a média napjainkra önálló hatalmi ággá nőtte ki magát, a többi hatalmi ág esetében létező jól körülhatárolható felelősségi és számonkérési szabályok, a média esetében még gyerekcipőben járnak. Olyan magatartási kódexre lenne szükség, amely például jobban védi a gyermekeket ebben a média-világban.

E tekintetben fontos továbbá az uniós szintű jogharmonizáció, hiszen az egyes tagállamok szabályainak, illetve hatósági gyakorlatának eltérésből fakadóan számtalan nehézségbe ütközik a hatékony fellépés a más tagállamban letelepedett szolgáltatókkal szemben, és az érdemi lépések, intézkedések megtétele csaknem ellehetetlenül. Ennek következtében az olyan kiemelten fontos érdekek érvényesülése, mint például a kiskorúak védelme, csorbát szenved, hiszen a székhely-, illetve joghatóság-választással a médiumok ki tudnak bújni a felelősségre vonás alól."