Külpolitika

Erősebb szerepet a Parlamentnek a harmadik országokba irányuló pénzügyi támogatásokat illetően

Erősebb szerepet a Parlamentnek a harmadik országokba irányuló pénzügyi támogatásokat illetően

2011. 02. 04.

A vitában elhangzott felszólalás teljes szövegét alább olvashatja:
 
Tisztelt Elnök asszony, a pénzügyi eszközökért felelős jelentéstevő kollégák, kedves képviselőtársak!
 
A most tárgyalt pénzügyi eszközök közül Barbara Lochbiller képviselő társammal mi felelünk a "Demokrácia és az Emberi Jogok Európai (pénzügyi) Eszközért", az EIDHR-ért.
 
A mostani feszült nemzetközi helyzet, elég, ha csak a tegnap megvitatott észak-afrikai esetekre gondolok, pl. Tunéziára, Egyiptomra, mutatja, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen figyelmet fordítunk, pl. erre az emberi jogi pénzügyi eszközre és fontos lehet ennek az eszköznek a gyakorlati, adott helyszínen kifejtett hatása. Éppen ez az első fontos magyarázata annak, hogy a Parlament miért is követel magának ellenőrzési jogot az eszközt illetően.
 
Az első olvasatbeli tavalyi októberi vitában megvitatott tartalmi kérdések, amelyek azt szolgálták, hogy  a helyi kulcsfontosságú civil szervezetek működését elősegítsük, és egyetértésre találtunk az intézmények között. Második olvasatra az érem másik oldala, a Parlament demokratikus ellenőrzési jogát illető intézményközi vitába való megegyezés maradt.
 
Mint ismeretes a pénzügyi eszközök kérdése a már egy éve "intézményközi küzdelem" részévé vált. A Lisszaboni Szerződés megerősítette az Európai Parlament demokratikus ellenőrzési jogát (ez tulajdonképpen a "delegated acts" intézménye), amelyet jelen helyzetben szükségesnek látunk érvényesíteni és alkalmazni. Ez a konkrét csomag  – a "delegetad-acts"- ügy az, amely az első jelentős példája lenne annak, hogy az Európai Parlament szerepe valójában megnőtt 2009. december 1-jét követően.
 
Tehát második olvasatban, és várhatóan az ezt követő egyeztetési eljárás során is mi az Európai Parlament demokratikus ellenőrzési jogának elismeréséért küzdünk.
Ez különösen a demokrácia és az emberi jogok pénzügyi eszközének releváns.  
 
Hiszen ez az eszköz az emberi jogokat, a jogállamiságot, a demokrácia védelmét szolgálná. Ezen eszközzel támogathatók a gyerekek jogaiért folytatott küzdelem, a halálbüntetés, a kínzás és kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés elleni harc is, de az emberi jogvédők védelme is. Az EIDHR haszonélvezői olyan civil szervezetek, amelyek harmadik országokban tevékenykednek – ezekért a célokért.
 
Mindez indokolja, hogy a Parlamentnek beleszólása legyen a stratégia és a keretprogramok alakításába.
 
Fontos, hogy az Európai Parlament valóban, vagyis gyakorlatban is beleszólási lehetőséggel rendelkezzen az EIDHR stratégiai terveinek kidolgozásába – amennyiben azt szükségesnek ítéli. Ezt pedig évenkénti nyomon követéssel kell tennie nem csak a hétévente esedékes pénzügyi ciklusok alkalmával.
 
Abban kérjük tehát az Önök támogatását, hogy Lisszabon Szerződést követő időszakban, annak szellemiségében cselekedhessünk. Bízzunk benne, hogy a Bizottság és a Tanács is belátja ennek szükségességét az egyeztető eljárás során.
 
 
Zárszó:
 
Kedves Kollégák!
 
Köszönöm szépen a vitában elhangzott, döntésünket támogató szavakat.
 
Tegyünk különbséget a végrehajtási és jogalkotási feladatok között. De ahogy Brok úr is világosan elmondta, lehetősége kell, legyen a Parlamentnek beleszólni a tervezésbe, a stratégiába – hogy a végrehajtás valóban hatékonyan működhessen. A pénzeszközök oda kerüljenek, ahol azokra valóban szükség van.
 
A pénzügyi eszköz jövőbeni hatékonyabb felhasználásának szükségességét most mindannyian testközelből érezhetjük.
 
De hiszek abban, hogy mi most ezen döntésünkkel alakítjuk az európai integráció történetét, és éppen ez az, ami miatt nem szabad egy könnyen feladnunk azt a demokratikus ellenőrzési jogot, amely megilleti a Parlamentet, és amelyet szavazóink felé is képviselnünk kell.
 
  
Kedves Kollégák! Ez az, ami miatt most fenn kell tehát tartanunk az elköteleződésünket a Parlamentet megillető ellenőrzési és beleszólási jogot illetően, ezen pénzügyi eszközök tekintetében.
 
Ahogy biztos úr is mondta a Liszaboni szerződés új illetékességi köröket, erősebb jogokat adott a Parlament kezébe – ezért várjuk el, hogy mutasson mind a Tanács mind a Bizottság nyitottságot a kérdés rendezésére, hogy születhessen egy jó kompromisszum, mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy ezek az eszközök hatékonyan kerüljenek felhasználásra. Ehhez mind a három intézményre szükség van.
 
Köszönöm szépen!