Külpolitika

Emberi jogi kérdések a plenáris ülés napirendjén

Emberi jogi kérdések a plenáris ülés napirendjén

2013. 10. 10.

Kedden szavaztak a képviselők arról a jelentésről, amely a harmadik országbeli korrupciót helyzetét, valamint ennek hatását az emberi jogokra viszgálta. Gál Kinga néppárti képviselő a szavazás kapcsán hangsúlyozta az oktatás fontosságát a korrupció elleni küzdelemben, hiszen a gyermekek és fiatalok szemléletét, nézeteit az iskolában lehet legjobban formálni. Hogyha az iskolák, mint intézmények korruptak, akkor nehéz olyan szemléletet nevelni, amely a korrupció ellen lép fel. Ugyanakkor a fiatal generációk nevelése által lehet elérni olyan szemlélet-váltást, ami az egész társadalom szintjén kifejtheti hatását, hogy a korrupció kiszorításra kerüljön a mindennapokból.

A szerdai napon szavazásra került egy EU-Kína között kétoldalú befektetési megállapodás kérdése. Gál Kinga felhívta rá a figyelmet, hogy bármilyen témáról legyen szó Kína kapcsán, Tibet helyzetét kiemelten kell szemlélni és kezelni. Bár a térségben gazdasági növekedés tapasztalható, nagyon fontos, hogy ez ne mehessen a kulturális jogok és örökség védelmének kárára. Olyan hosszú távú növekedési stratégiára van szükség, amely fenntartható módon növeli a gazdaságot tiszteletben tartva a regionális kulturális sajátosságokat.

A harmadik határozat, amely emberi jogokkal foglalkozott, a kaszt alapján történő diszkriminációról szólt. A néppárti képviselő hangsúlyozta, hogy az ilyennemű diszkrimináció áldozatai gyakran nők és fiatal lányok, akik ezáltal kiszolgáltatottá válnak, többszörösen hátrányos helyzetbe kerülnek. Éppen ezért nem csak országos, hanem nemzetközi szinten kell fellépni az ilyen irányú diszkrimináció elleni küzdelemben.