Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Csatlakozás az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Csatlakozás az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

2012. 04. 20.

A felszólalás teljes szövege alább olvasható:

"Tisztelt Elnök Asszony, Miniszter Úr, Biztos Úr, kedves Képviselőtársaim!

Üdvözlöm a Tanács és a Bizottság által kifejtett álláspontot, amelyből az derül ki, hogy az Emberi Jogi Egyezményhez való uniós csatlakozás, illetve az arról szóló szerződés szövege olyan irányban halad, hogy az hozzáadott értéket jelentsen majd az európai polgárok számára. Hiszen ezt kérte a tárgyalások megkezdésekor a jelentésem is a Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről, amely jelentés számos eleme türközik a szerződésben.
Külön meg kell köszönnöm a Bizottságnak azt, hogy rendszeresen tájékoztatta a képviselőket a tárgyalások állásáról, és kifejthettük véleményünket, észrevételeinket megtehettük.
A hozzáadott érték, a hatékony jogérvényesítés szempontjait érvényesíteni kell a szükséges kompromisszumok meghozatala során is. Ugyanakkor nem ajánlom az európai polgárok körében a túlzott elvárások gerjesztését sem, nagyon fontos a pontos információ, hogy miről is szól majd ez a csatlakozás, hiszen ha nem, akkor az szintén az uniós intézményekbe vetett bizalmat kezdené ki.
A csatlakozási szerződéssel kapcsolatos kompromisszumkeresés közben, nem felejtkezhetünk meg az érem másik oldaláról, a kezdetektől hangsúlyozott strasbourgi bírósági reformról, és annak szükségességéről. Bízom benne, hogy a tegnap megkezdődött brightoni konferencia olyan válaszokat fog adni a felmerülő problémás kérdésekre e reformot illetően, amely megnyugtató lehet minden fél számára.
A csatlakozás csakis akkor lehet sikeres, ha valóban erősíti az eddig is működő európai intézményeket, illetve a tagállami igazságszolgáltatási rendszereket, mindazon létező eszközt is, amelyekkel a polgárok jogainak érvényesítését segítjük elő nem csak elviekben, hanem a mindennapi gyakorlatban egyaránt. Egy ilyen eszköznek látjuk ez a csatlakozást, szerződést is."