Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Bővülhetnek az uniós polgárok jogai – Tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog a büntetőeljárásokban

Bővülhetnek az uniós polgárok jogai – Tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog a büntetőeljárásokban

2010. 06. 16.

"Az irányelv célkitűzései alapvetőek, hiszen amikor az Unió területén a polgárok szabadon közlekedhetnek és letelepedhetnek, rendkívül fontos, hogy meg tudja érteni és értetni magát egy olyan nehéz helyzetben, mint egy büntetőeljárás megindulása" – emelte ki Gál Kinga tegnap esti felszólalásában. "A Stockholmi Program keretein belül kibontakozó ezen kezdeményezés egyike azoknak, amelyek konkrétummal töltik meg az Európai Unió alapvető célkitűzéseit. Ezáltal tud az uniós jog, a közösségi erőfeszítés a polgárok hétköznapjainak részévé válni" – emlékeztetett a néppárti politikus. Gál Kinga – az Európai Unió Európa Tanács Emberi Jogi Egyezményéhez való csatlakozásának egyik jelentéstevőjeként – beszédében külön hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Alapjogi Charta és az Európa Tanács Emberi Jogi Egyezményének vonatkozó paragrafusainak bevonták a jogszabálytervezetbe.
 
Bár az indítvány nem tartalmaz konkrét rendelkezéseket a tagországokban élő nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatával kapcsolatban, Gál Kinga azonban mégis a tervezetnek ezzel a kérdéssel kapcsolatos vonatkozásaira hívta fel leghangsúlyosabban a figyelmet. "Ez a fontos jogszabályi előrelépés arra kellene sarkalja a tagországokat, hogy ez az elv érvényesüljön azon saját állampolgárai esetében is, akik egy nemzeti kisebbség nyelvén beszélnek. Az uniós koherencia megkívánja, hogy a közösségi jog átültetése kiegészüljön a tagállami hatáskörbe tartozó – kisebbségi nyelvhasználatot érintő – szabályozásokkal is" – zárta felszólalását Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő.
 
Háttér:
Ez az első olyan tagállami kezdeményezés alapján született javaslat, amelyet a Lisszaboni Szerződés életbe lépése óta rendes jogalkotási eljárásban tárgyalnak az európai intézmények. Az irányelv tagállami átültetése után az Unió polgárainak joguk lesz a tolmácsoláshoz és fordításhoz, ha büntetőeljárás alá vonják őket az EU valamelyik tagállamában. A segítség a gyanúsítás tényének közlésétől egészen az eljárás végéig járna, az adott tagállam költségén. A tervezetről az EP plenáris ülése szerdán szavaz.

 

A felszólalás szövegét az alábbiakban olvashatják:

 

 Tisztelt Elnök Úr/Asszony, Kedves Képviselőtársaim!

 

Az emberi jogvédőknek megkülönböztetett figyelemben kell részesülniük – tisztelettel kell adóznunk az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok előmozdításában és védelmében kifejtett tevékenységükért.  

 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a Parlament véleményt nyilvánít végre ebben a kérdéskörben. Gratulálok a jelentéstevőnek önálló kezdeményezéséért és remek munkájáért.

 

A jelentés nagyon részletesen összefoglalja a szükséges lépéseket, és igényelt tevékenységi köröket, ezért itt csak annyit emelnék ki, hogy az Európai Uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy hatékony és rendkívül gyors segítséget tudjon nyújtani az arra rászoruló emberi jogvédőknek. Ennek hiányában küldetésüket sokszor már csak személyes egészségük, vagy akár életük árán tudják teljesíteni.

 

Az emberi jogvédők munkájának támogatása csak egy, de igen fajsúlyos aspektusa az emberi jogok védelmének – és ez is alátámasztja azt, miért van szükség az Európai Külügyi Szolgálat struktúrájának kialakításakor és tartalommal való megtöltésekor az emberi jogok szerepének hangsúlyozására. Az erre való odafigyelésre tisztelettel felkérem a Főképviselőt is."