Kisebbségvédelem

Boldoghy Olivér ügye nem marad visszhang nélkül Európában

Boldoghy Olivér ügye nem marad visszhang nélkül Európában

2011. 11. 23.

Az állampolgárságtól való megfosztás intézménye egy komoly jogkövetkezményekkel járó szankció. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban egy tagállam azért fossza meg állampolgárságától saját polgárát, mert az egy másik uniós tagállammal közjogi viszonyt létesít.

Ez a gyakorlat ellentétes az Európai Unió szellemiségével és alapelveivel. Azt az üzenetet hordozza magában, hogy Szlovákia számára saját polgára – amennyiben az másik államnak a polgára is egyben – értéktelen, felesleges, nélkülözhető. Az Európai Unió viszont azon a szellemiségen alapul, melynek középpontjában az ember, az európai polgár, és annak jogainak és identitásának tisztelete áll.

A Magyar Néppárti Képviselőcsoport az európai fórumokon hangot fog adni álláspontjának, és minden lehetséges eszközzel fel fog lépni Boldoghy Olivért és más személyeket ért jogsérelem ellen.

 

Kapcsolódó videó és angol nyelvű cikk ITT.