Külpolitika

Az Európai Parlament határozata Szerbiáról

Az Európai Parlament határozata Szerbiáról

2004. 09. 16.

2004. szeptember 16.

Az Európai Parlament

– tekintettel az Európai Unió erőfeszítéseire, hogy elősegítse a demokratizálódást és az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartását a Szerb Köztársaságban és Szerbia-Montenegró Államban,

– tekintettel a korábbi Szerbia-Montenegró és Jugoszlávia tárgyában hozott határozatokra,

– tekintettel a Délkelet-európai Stabilitási Paktum tárgyában

2002. november 7-én és 2003. november 20-án hozott Éves Bizottsági Jelentés határozataira,

– tekintettel arra a szervezett zaklatásra, amely az elmúlt hónapokban érte a vajdasági kisebbségeket, különösképpen a magyar kisebbséget.

A. Tudatában annak a ténynek, hogy friss bizonyíték áll rendelkezésre arra, hogy a Vajdaság számos városában jelenleg is folynak erőszakos akciók magyar származású szerb állampolgárokkal szemben

– sírokat gyaláznak meg

– nagy számban jelennek meg magyarellenes feliratok

– elégetik a Magyar Köztársaság zászlaját

– a rendőrök fizikailag bántalmaztak egy magyar kisebbséget képviselő polgármestert.

B. Megállapítva, hogy jóllehet ezek az incidensek helyinek és elszigeteltnek tekinthetők, fennáll annak a veszélye, hogy másfelé is továbbterjedhetnek.

C. Minthogy a szerb központi és helyi hatóságok az elmúlt másfél évben nem tettek meg mindent azért, hogy tiszteletben tartsák az alapvető emberi jogokat, beleértve az etnikai és nemzeti kisebbségek jogait s ezek megsértőit az igazságszolgáltatás elé vigyék.

D. Mélységes aggodalommal fogadva a tényt, hogy a szerb hatóságok szemet hunynak az erőszak felett, s azt gyakran vandalizmusnak tekintik, s tagadják nacionalista vagy szektás indítékát.

E. Minthogy az Európai Unió és tagállamai következetesen felszólítanak az alapvető értékek és kisebbségi jogok tiszteletben tartására az egész régióban.

F. Figyelembe véve a belgrádi hatóságok jelenlegi lépéseit a komoly helyzet rendezésére s elvárva, hogy még konkrétabb intézkedéseket hozzanak.

1. Mély aggodalmát fejezi ki az emberi jogok ismétlődő megsértése kapcsán a Vajdaságban.

2. Felhívja a Szerb Köztársaság és Szerbia-Montenegró állam hatóságait, hogy ezeket az erőszakos cselekedeteket az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően minősítsék bűncselekményeknek, ragaszkodik annak fontosságához, hogy tegyenek haladéktalan és hatékony intézkedéseket, hogy hasonló esetek ne maradjanak orvoslás nélkül, s megelőzzék jövőbeli előfordulásukat.

3. Figyelmezteti a Szerb Köztársaság és Szerbia-Montenegró Állam kormányát, hogy a szabadság, demokrácia, az emberi és kisebbségi jogok és az alapvető szabadságjogok, a törvényesség betartása a Stabilizációs és Csatlakozási Folyamat egyik alapelve és előfeltétele az Európai Unióval való jövőbeli kapcsolatnak, beleértve az összes szomszédállammal fenntartott szokásos kapcsolatokat is.

4. Felhívja a Vajdaság Tartományi Törvényhozását, hogy haladéktalanul vizsgálja meg ezeket az ügyeket, stabilizálja a politikai légkört, ami megfelel minden állampolgár aggodalmának és szándékának, s garantálja a biztonságot és a törvényesség betartását a térségben.

5. Felszólítja az EP Délkelet-európai Interparlamentáris Delegációját, hogy küldjön ki a tartományba tényfeltáró bizottságot, az tegyen jelentést a Külügyi Bizottságnak és ezen bizottság Emberjogi Albizottságának a további intézkedések érdekében.

6. Felhívja a Tanácsot és a Bizottságot is, hogy figyelmesen vizsgálja a vajdasági fejleményeket s használja fel az Európai Unió politikai befolyását, hogy a kérdést felvesse a Szerb Köztársaság és Szerbia-Montenegró állam hivatalos szerveinél.

7. Megbízza az Elnököt, hogy jelen határozatot juttassa el a Szerb Köztársaság, Szerbia-Montenegró kormányához és parlamentjéhez, a vajdasági tartományi hatóságokhoz, a Délkelet-európai Stabilitási Paktum különleges megbízású koordinátorához és az EBESZ-hez.

Forrás: MTI

 

2004. szeptember 16.

Az Európai Parlament

– tekintettel az Európai Unió erőfeszítéseire, hogy elősegítse a demokratizálódást és az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartását a Szerb Köztársaságban és Szerbia-Montenegró Államban,

– tekintettel a korábbi Szerbia-Montenegró és Jugoszlávia tárgyában hozott határozatokra,

– tekintettel a Délkelet-európai Stabilitási Paktum tárgyában

2002. november 7-én és 2003. november 20-án hozott Éves Bizottsági Jelentés határozataira,

– tekintettel arra a szervezett zaklatásra, amely az elmúlt hónapokban érte a vajdasági kisebbségeket, különösképpen a magyar kisebbséget.

A. Tudatában annak a ténynek, hogy friss bizonyíték áll rendelkezésre arra, hogy a Vajdaság számos városában jelenleg is folynak erőszakos akciók magyar származású szerb állampolgárokkal szemben

– sírokat gyaláznak meg

– nagy számban jelennek meg magyarellenes feliratok

– elégetik a Magyar Köztársaság zászlaját

– a rendőrök fizikailag bántalmaztak egy magyar kisebbséget képviselő polgármestert.

B. Megállapítva, hogy jóllehet ezek az incidensek helyinek és elszigeteltnek tekinthetők, fennáll annak a veszélye, hogy másfelé is továbbterjedhetnek.

C. Minthogy a szerb központi és helyi hatóságok az elmúlt másfél évben nem tettek meg mindent azért, hogy tiszteletben tartsák az alapvető emberi jogokat, beleértve az etnikai és nemzeti kisebbségek jogait s ezek megsértőit az igazságszolgáltatás elé vigyék.

D. Mélységes aggodalommal fogadva a tényt, hogy a szerb hatóságok szemet hunynak az erőszak felett, s azt gyakran vandalizmusnak tekintik, s tagadják nacionalista vagy szektás indítékát.

E. Minthogy az Európai Unió és tagállamai következetesen felszólítanak az alapvető értékek és kisebbségi jogok tiszteletben tartására az egész régióban.

F. Figyelembe véve a belgrádi hatóságok jelenlegi lépéseit a komoly helyzet rendezésére s elvárva, hogy még konkrétabb intézkedéseket hozzanak.

1. Mély aggodalmát fejezi ki az emberi jogok ismétlődő megsértése kapcsán a Vajdaságban.

2. Felhívja a Szerb Köztársaság és Szerbia-Montenegró állam hatóságait, hogy ezeket az erőszakos cselekedeteket az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően minősítsék bűncselekményeknek, ragaszkodik annak fontosságához, hogy tegyenek haladéktalan és hatékony intézkedéseket, hogy hasonló esetek ne maradjanak orvoslás nélkül, s megelőzzék jövőbeli előfordulásukat.

3. Figyelmezteti a Szerb Köztársaság és Szerbia-Montenegró Állam kormányát, hogy a szabadság, demokrácia, az emberi és kisebbségi jogok és az alapvető szabadságjogok, a törvényesség betartása a Stabilizációs és Csatlakozási Folyamat egyik alapelve és előfeltétele az Európai Unióval való jövőbeli kapcsolatnak, beleértve az összes szomszédállammal fenntartott szokásos kapcsolatokat is.

4. Felhívja a Vajdaság Tartományi Törvényhozását, hogy haladéktalanul vizsgálja meg ezeket az ügyeket, stabilizálja a politikai légkört, ami megfelel minden állampolgár aggodalmának és szándékának, s garantálja a biztonságot és a törvényesség betartását a térségben.

5. Felszólítja az EP Délkelet-európai Interparlamentáris Delegációját, hogy küldjön ki a tartományba tényfeltáró bizottságot, az tegyen jelentést a Külügyi Bizottságnak és ezen bizottság Emberjogi Albizottságának a további intézkedések érdekében.

6. Felhívja a Tanácsot és a Bizottságot is, hogy figyelmesen vizsgálja a vajdasági fejleményeket s használja fel az Európai Unió politikai befolyását, hogy a kérdést felvesse a Szerb Köztársaság és Szerbia-Montenegró állam hivatalos szerveinél.

7. Megbízza az Elnököt, hogy jelen határozatot juttassa el a Szerb Köztársaság, Szerbia-Montenegró kormányához és parlamentjéhez, a vajdasági tartományi hatóságokhoz, a Délkelet-európai Stabilitási Paktum különleges megbízású koordinátorához és az EBESZ-hez.

Forrás: MTI