Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Az Európa Tanács és az Európai Alapjogi Ügynökség

Az Európa Tanács és az Európai Alapjogi Ügynökség

2007. 12. 13.

A képviselő asszony nagyon fontosnak tartja, hogy az Ügynökség együttműködjön az ezen a téren jelentős eredményeket felmutató Európa Tanáccsal. Így az átfedések, fogalomzavarok és többletmunka elkerülhető lehet, és a már összegyűjtött tudást és tapasztalatot hasznosítani tudja mindkét intézmény. Ennek kapcsán felhívta a figyelmet az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésénél felhalmozott tapasztalatokra és gyakorlatra, kiemelve annak jelentéstevői rendszerét egyes emberjogi kérdésekben.

Az új EU-s intézmény hivatalosan ez év március 1-én nyílt meg Bécsben, de még mindig nem alakult meg működési és döntéshozói szervezete, mint ahogy igazgatóját sem választották még ki. Ugyanakkor egyre nő azon emberjogi és alapvető szabadságjogokkal kapcsolatos esetek száma az Unióban, amelyekben az Ügynökség megbízható adatokkal alátámasztott szakmai véleményére, döntés-előkészítő munkájára lenne szükség.

Gál Kinga a jelentéstevője volt az Ügynökség létrehozásáról, mandátumáról, szervezeti felépítéséről készített parlamenti dokumentumoknak, résztvevője a közösségi intézményekkel folytatott háromoldalú tárgyalásoknak. A vitás kérdések és meghozott kompromisszumok ismeretében tulajdonít nagy jelentőséget az Ügynökség Európa Tanáccsal való együttműködésének.  

"Reméljük, hogy az Alapvető Emberjogi Karta elfogadása és ünnepélyes kihirdetése mellett az Európai Alapjogi Ügynökség működése jelentheti az Unión belüli emberjogi, szabadságjogi elvek érvényesülésének gyakorlati megvalósítását"- zárta beszédét a képviselő asszony.