Külpolitika

Az EU közös kül- és biztonságpolitikájáról vitáztak

Az EU közös kül- és biztonságpolitikájáról vitáztak

2012. 09. 11.

"Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, akinek sikerült ezt a meglehetőségen tág és szerteágazó témakörről szóló jelentést igazán strukturáltan és átláthatóan felépítenie. Úgy gondolom, hogy az így elfogadásra kerülő szöveg újabb fontos mérföldkő az Európai Parlament, valamint az Európai Külügyi Szolgálat szoros együttműködésében az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáját illetően.

Örömömre szolgál, hogy a benyújtott módosító indítványaim eredményeképpen a jelentésben egyrészt megerősítésre került az emberi jogi dimenzió, valamint a kisebbségek jogainak védelme. Továbbá a szövegbe bekerült egy külön bekezdés, mely az észak-kóreai munka- és politikai fogoly-táborokban végbemenő súlyos emberi jogsértésekre hívja fel a figyelmet. A jelentés szövege ily módon felkéri az Unió illetékes szerveit, hogy fokozottan figyeljenek erre a régióra és nyújtsanak megfelelő támogatást és segítséget a szenvedőknek

Amint már több felszólalásomban hangot adtam e gondolatnak, most is hangsúlyozni szeretném, hogy az emberi jogi dimenzió megkerülhetetlen és meghatározó kell, hogy legyen az Unió külpolitikájában, zsinórmértékül kell, hogy szolgáljon a Külügyi Szolgálat, a Bizottság és a Tanács számára egyaránt. Úgy gondolom, hogy a Parlament élen jár ezen elv gyakorlatba ültetésében, és a jelen jelentés is hozzájárul ehhez a célhoz."