Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Az EU alapelveivel összefüggő aktuális problémák

Az EU alapelveivel összefüggő aktuális problémák

2006. 09. 27.

Kiemelte, alapvető fontosságú, hogy azok az alapelvek és értékek, amelyekre az Európai Unió épül, minden körülmények között érvényre jussanak tagállami és a közösségi politikákban is. Különösen nagy jelentősége van ennek napjainkban, amikor a szabadság, biztonság és jog területének kialakításán dolgoznak az uniós intézmények. Ha megvalósulnak az erre irányuló törekvések, közelebb kerülünk az Unió demokratikus legitimációjának szavatolásához.

 

Ennek része, hogy az alapvető jogok védelme és előmozdítása megfelelő intézményi hátteret kapjon. A képviselő asszony fontosnak tartotta, hogy egyetlen tagállam se akadályozza meg egy olyan Európai Alapjogi Ügynökség létrehozását, amely hatékony és valóban felelős és független intézmény. 

 

"Az európai alapvető értékek és elvek figyelmen kívül hagyása – történjen ez bármelyik tagállam részéről – nem megengedhető. De különösen igaz ez az új tagállamok vagy a most csatlakozó államok esetében, ahol a jogállamiság próbája sok esetben csak ezután következik" mondta el a képviselőasszony felszólalásában.  

 

Így nem elfogadhatók Szlovákiában az intolerancia, a szélsőséges megnyilvánulások, akár politikusok a kormányzat által történő bátorítása. Az ilyen, az európai értékrendet semmibe vevő politikának a következménye a kisebbségellenes, magyarellenes atrocitások megtűrése. "Ez nem lehet egy ország belügye, hangsúlyozta ez közvetlen módon érinti a szabadság, biztonság és jog érvényesülését az EU-ban – tehát európai ügy" hangsúlyozta Gál Kinga.

 

"Hangsúlyozni kívánom a polgárok iránti felelősség és elszámoltathatóság fontosságát. Az európai alapelvekkel való nyílt szembefordulásnak tartom a hazugságot a trágárságot és az elvszerűtlenséget a közéletben.  Még nagyobb a baj, ha a politikus – tetten érve – nem kér bocsánatot, hanem a hazugságból cinikus módon erényt kíván kovácsolni, ahogy Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök tette", mondta a képviselőnő.  Az ilyen magatartás a jogállamiság és a hitelesség alapjait kezdi ki – ezért veszélyezteti mindazt, amiért együtt dolgozunk: a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térségért.

 

A képviselőnő kitért a schengeni övezethez való csatlakozás halasztásának tarthatatlanságára is: a közösségi intézmények hitelességét veszélyezteti, ahogyan a schengeni övezet bővítését kezeli a Tanács és a Bizottság, amikor nemrég jelezte, hogy 2008. második fele előtt nem tartja megvalósíthatónak a schengeni övezet kibővítését. "Számunkra érthetetlen, hogy az új tagállamok nem csatlakozhatnak az eredeti menetrendnek megfelelően a schengeni övezethez. A halasztás alapja a kibővített Schengeni Információs Rendszer (SIS-II) tervezettnél sokkal lassúbb kiépülése. De kérdezem én, indokolhatja ez az egyértelműen diszkriminatív helyzet fennállását?" tette hozzá a képviselőasszony.

 

A hozzászólása végén Gál Kinga kérdéssel fordult a Tanácshoz és Bizottsághoz, azzal, hogy ha nem politikai, de tisztán technikai okok miatt elkerülhetetlen a csúszás, hogyan fogják azt biztosítani, hogy a végleges időpont lehetőleg minél közelebb legyen az eredeti ütemtervhez?