Külpolitika

Az EP-Románia Vegyesbizottság novemberi üléséről

Az EP-Románia Vegyesbizottság novemberi üléséről

2005. 11. 22.

Gál Kinga, mint a Vegyesbizottság alelnöke, a Koppenhágai Kritériumok Teljesítése, a Csatlakozási Vállalások témakör vezérszónokaként szólal fel. Holnap a Vegyesbizottság határozatot fogad el, amelyben ajánlásokat tesz Romániának a további lépések mielőbbi megtételéhez. Az ajánlás-tervezet felhívja a figyelmet az Európai Bizottság jelentésére, kiemelve olyan problémákat, amelyeknek mielőbb megfelelő figyelmet kell kapniuk. Ilyen az ingatlan visszaszolgáltatás, a bíróságok munkájának javítása, a szellemi és testi fogyatékosok helyzetének javítása, illetve a kisebbségi törvény elfogadása.

A Vegyesbizottság ülésének különleges aktualitást ad, hogy az EP Külügyi bizottsága ma tárgyalja Románia csatlakozásának állásáról a Moscovici jelentést és a hozzá leadott módosító javaslatokat.

Gál Kinga hét lényeges ponton nyújtott be módosító indítványt, többek között a Roma kisebbség iránt tapasztalható diszkrimináció, az ingatlan restitúció, ezen belül az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása, a magyar nyelvű oktatás, a magyar nyelvű állami egyetem létrehozása, továbbá a kisebbségi közösségek igényeire való tekintettel, konkrét lépések megtételét sürgette a decentralizáció és önkormányzatiság területén. A módosítókról holnap szavaz a Külügyi Bizottság, majd a jelentésről decemberben a Parlament.

Gál Kinga képviselő asszony hangsúlyozta, fontos, hogy felhívjuk az Európai Bizottság figyelmét: nem szabad a teljesítményt csupán a vállalások szintjén értékelni, hanem nagyon fontos, hogy ezeknek a helyi szinten való életbe léptetését is nyomon kövessük és számon kérjük.