Külpolitika

AZ EP pozitív üzenete Szerbiának és a Vajdaságnak

AZ EP pozitív üzenete Szerbiának és a Vajdaságnak

2013. 12. 05.

 Schöpflin György néppárti témafelelős és Gál Kinga közös munkájának köszönhetően a dokumentum számos, a vajdasági magyarság aktuális problémáját is hangsúlyozó pontot tartalmaz.

Schöpflin György szerint a jelenlegi szerbiai kormányzat az európai irány mellett elkötelezett, annak ellenére, hogy máshonnan is érkeznek számára vonzó ajánlatok. "Az állandósult és intézményesült Belgrád-Pristina dialógus eredményessége jól mutatja a két fél Európa melletti elköteleződését, azonban ennek a folyamatnak nem szabad megakadnia" – figyelmeztetett a fideszes politikus. "A szerbiai kormányzatnak továbbá európaiságában is következetesnek kell maradnia, és ahol csak lehet, ott a jogállamiságot és szubszidiaritást támogatnia kell" – hívta fel a figyelmet Schöpflin.
 
Gál Kinga és Schöpflin György üdvözölték, hogy a megszavazott dokumentum kitér a Vajdasági Autonóm Tartomány autonómiáját és költségvetését megnyirbáló kormányzati intézkedésekre és felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul fogadja el a tartomány finanszírozásáról szóló törvényt. A néppárti politikusok fontosnak tartják, hogy a jelentéstervezet hangsúlyozza a nemzeti tanácsok szerepét és jelentőségét, és felhívja a hatóságokat a tanácsok működéséhez tartozó pénzügyi eszközök folyósítására. A szöveg továbbá felhívja a hatóságokat a restitúciós törvény diszkriminációmentes alkalmazásának szükségességére, a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségére az önkormányzatokban, és az anyanyelven sugárzó média megőrzésére. "Lényeges, hogy a vajdasági magyarság számára kulcskérdések belekerültek a szövegbe, mert így azok nyomon követése az Európai Bizottság feladatává válik. Különöses örülök, hogy módosító indítványainknak köszönhetően a szöveg felszólítja a szerb hatóságokat a rehabilitációs törvény diszkriminációmentes és az ártatlanság vélelmén alapuló alkalmazására" – hangsúlyozta a szavazást követően Gál Kinga.
 
Háttér: Az EP előreláthatólag a jövő januári plenáris ülésén fog szavazni a jelentés végleges szövegéről.