Kisebbségvédelem

Az az ember vagy, amilyen nyelven beszélsz

Az az ember vagy, amilyen nyelven beszélsz

2016. 02. 04.

Gál Kinga néppárti képviselő, az EP Kisebbségi Munkacsoportjának társelnöke nyitotta meg a Munkacsoport februári ülését Strasbourgban. Bevezetőjében hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy Navracsics Tibor uniós biztos nyitott és együttműködésre kész a hagyományos nemzeti kisebbségek helyzetét illetően: "Éppen az ő portfóliója – az oktatás, a kultúra – az a terület, ahol együttműködéssel, konkrét programokkal, mint például az Erasmus+, előrelépéseket lehet elérni, még akkor is, ha a kisebbségi kérdések felvetésére a Bizottság amúgy nem hajlandó jogalap hiányában. Az oktatás, a média épp azok a területek, amelyek a legfontosabbak a kisebbségi közösségek, nyelvek fennmaradásához, fejlődéséhez".

 

Navracsics Tibor bevezetőjében kiemelte, hogy az Erasmus+ program hat kiemelt célja között van a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és a kulturális érzékenység támogatása. Az új technológiák sokféle eszközöket biztosítanak rögzítésre, elemzésre, fordításra, a nyelvek széles körű használatára. Példaként említette, hogy a Google elindított egy olyan kezdeményezést, amely a veszélyeztetett nyelveket célozza meg. A Biztos hangsúlyozta: ezeket az eszközöket felhasználva javulhat a kommunikáció a különböző európai közösségek között.

 

A  vita során felmerültek a kisebbségi közösségeket és a helyi és regionális nyelveket érintő problémák, mint hogy tud-e a most alakulóban levő egységes digitális piac megoldásokat kínálni a kisebbségek számára, hogy anyanyelvükön férjenek hozzá a televíziós közvetítésekhez, de ugyanez igaz az internethasználatra és fordítások terén is. Lehet-e kötelezni tagállamokat, hogy kisebbségi közösségek iskolái esetében eltekintsenek a kötelező minimális osztálylétszámtól és törvényi szinten garantálják finanszírozásukat?  Felmerült annak igénye, hogy a Bizottság ösztönözze kisebbségi médiafelületek létrejöttét, a kihalófélben lévő nyelvek újraélesztését oly módon, hogy azt a fiatalok magukénak érezzék.

 

Navracsics Tibor szerint a kisebbségi jogok alapvető jogok, az anyanyelv pedig az identitás szerves része, ezért az anyanyelvi oktatás, a kisebbségi nyelvű média biztosítása elengedhetetlen ezen közösségek számára. Nemzetközi együttműködésekkel pályázni lehet létező uniós finanszírozási programokra, melyek a nyelvi és kulturális sokszínűséget támogatják, érdemes összefogni a kisebbségi közösségeknek, hogy nagyobb eséllyel pályázzanak egy-egy konkrét programra. Ugyanakkor elmondta: a Bizottságnak csak közösségi jog alkalmazása esetén van mandátuma egy-egy konkrét helyzetet megvizsgálni. Biztosította a jelenlevőket arról, hogy ő nyitott és érzékeny a felvetett problémákra, éppen ezért informális tárgyalásaiban mindig odafigyel ezen kérdések felvetésére.

 

Gál Kinga fideszes képviselő örömét fejezte ki, hogy a Biztos az EP Kisebbségügyi Munkacsoportját kiemelt stratégiai partnernek nevezte e kérdések napirenden tartásában, a problémák  és a megoldásokhoz vezető eszközök felvetésében, a jó modellek és tapasztalat megosztásában. Ez hosszú távon a nemzeti és nyelvi közösségek helyzetének javulásához vezethet. Ugyanakkor, reflektálva a vitára, illetve a jogi alap hiányára az uniós kisebbségvédelem területén, Gál Kinga elmondta: "Más, hasonlóan szigorúan tagállami hatáskörbe tartozó kérdések esetén, az Európai Bizottság mégsem szégyenlős keményen beavatkozni. Úgy gondolom, hogy ez a sokat emlegetett kettős mérce bizonyítéka. Nem látom a politikai akaratot sem a Bizottságnál, sem számos tagállamnál, hogy a nemzeti közösségek, kisebbségi nyelvek problémáit, védelmét, fejlesztését 21. századi módon kezeljék. Ahogy az a mai vitában is elhangzott, amúgy helyes módon, nem sajnálnak időt és pénzt fordítani a biodiverzitás megőrzésére, eközben viszont hagynak több ezer éves nyelveket kihalni. Pedig mindnyájan tudjuk, hogy az az ember vagy, amilyen nyelven beszélsz".