Hírek

Az Európai Uniót meg kell újítani, de nem engedjük a nemzeti szuverenitást csorbítani

2022. 06. 09.

Az Európai Parlament csütörtökön elfogadta az uniós Szerződések felülvizsgálatát szolgáló Konvent összehívásáról szóló határozatát. Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke szerint a konferenciasorozat folyamata nem volt sem demokratikus, sem pluralista, a zárókövetkeztetések ilyen módszerrel történő elfogadása pedig nem legitim. A konferencia csupán az intoleráns liberális véleményhegemónia színjátéka volt, nem pedig keret a közös és szabad gondolkozáshoz Európa jövőjéről. Trócsányi László, a Fidesz EP-képviselője szerint ahhoz, hogy az Európai Unió visszanyerje a meginogni látszó bizalmat, a tagállamok érdekeit figyelembe vevő, professzionális cselekvésre van szükség. Ez azonban nem történhet előre gyártott prekoncepciók alapján, a centralizáció, a nemzeti szuverenitás csorbítása, az Európai Egyesült Államok létrehozásának céljával.

A baloldali frakciók javaslatára az Európai Parlament csütörtökön határozatban erősítette meg a kudarcos és semmilyen legitimációval nem bíró Európa Jövőjéről szóló Konferenciasorozat végkövetkeztetéseit. Javaslatai nagyobb hatalmat biztosítanának az amúgy is folyamatosan a tagállamoktól lopakodó módon hatásköröket elvonó európai intézményeknek, veszélyeztetve a tagállamok szuverenitását. A baloldal célja, hogy egy olyan centralizációs modell felé vigyék az európai integrációt, amely az Európai Egyesült Államok képét vetíti előre, így gyengítve a tagállamok döntéshozatali erejét.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti delegációjának elnöke hangsúlyozta: „Olyan megújulásra van szükség, amely az európai nemzetek alkotmányos önazonosságát, kultúráját és hagyományait nem akarja túllépni. Bármilyen további európai építkezésnek csakis ez lehet a kiindulópontja. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a nemzeti önrendelkezés jogát tiszteletben tartva, együtt, egy demokratikusabb és ellenállóbb Európai Uniót teremtsünk. Az erős Európai Unió csak erős, szuverén tagállamok kölcsönös megértésen alapuló együttműködéséből születhet meg.”

Trócsányi László rámutatott, hogy az EP hivatkozási alapja a Konvent összehívásához a kudarcos és semmilyen legitimációval nem bíró Európa Jövőjéről szóló Konferenciasorozat zárókövetkeztetései. „Már a Konferencia megkezdésekor tudhattuk, hogy azok, akik a tollat fogják, milyen irányba kívánják vinni az Európai Unió jövőjét. Mi mégis jóhiszeműen és tisztességgel vettünk részt a vitákban, hiszen számunka valóban fontos Európa egysége. Mi nem a centralizációban és nem egy ideológiailag vezérelt Európában hiszünk. Számunkra egy olyan európai integráció vonzó, amely a tagállamok együttműködésén alapszik, és amely tiszteletben tartja a tagállamok nemzeti identitását”- húzta alá.