Kisebbségvédelem

Az EBESZ monitorozza a kárpátaljai helyzetet is

2021. 01. 26.

Az Európai Parlament Külügyi Bizottságának január 26-i ülésén hallgatták meg az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselőjének beszámolóját az Uniót érintő biztonsági kérdésekről. Az online tartott ülésen Gál Kinga kérdést intézett Rasa Ostrauskaite nagykövet asszonyhoz, az EBESZ állandó képviselőjéhez a magyar kisebbséget súlyosan érintő kárpátaljai helyzet kapcsán. A kérdést és a képviselő válaszát alább olvashatják.

Gál Kinga hozzászólása és kérdése:

„Nagykövet Asszony, üdvözlöm Önt bizottságunk ülésén, és hadd mondjam el, őszintén örülünk annak, hogy az EBESZ egy ilyen nagy tapasztalattal bíró állandó képviselőt biztosított nekünk. Mindannyian tudjuk, hogy az EBESZ mindig is aktívan részt vállalt a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmében, és nagy szerepet játszott a konfliktusos zónákban a többség és a kisebbség megbékélésében és egymás mellett élésének biztosításában, nem feledve a nemzeti kisebbségekért felelős főbiztos ebben betöltött jelentős szerepét sem.

Sajnos, azt kell mondanom azonban, hogy a kisebbségek jogainak helyzete továbbra is megoldatlan probléma Ukrajnában, ahol az ellentmondásos nyelvtörvény éppen most került alkalmazásra és a Kárpátalján élő magyarság érzi ennek erőteljesen nyomasztó hatását. Egyik delegációs kollégánkat, Bocskor Andrea képviselő asszonyt is igen komoly fenyegetések érték, pusztán azért, mert a munkáját végzi.

A térségben élők úgy látják, hogy szükség lenne az EBESZ állandó jelenlétére, talán egy kárpátaljai misszió formájában, mert csak ez biztosíthatná az egyre növekvő feszültségek enyhítését. Őszintén örülnénk annak, ha ezt megvalósíthatónak tartaná. Köszönöm!”

Válasz:

„Önök közül néhányan felvetették a kárpátaljai problémát és a magyar kisebbség helyzetének monitorozását. Biztosíthatom Önöket arról, hogy az EBESZ Ukrajnát monitorozó missziójának felhatalmazása kiterjed egész Ukrajna területére, ezért nincs szükség külön missziót létrehozni. Az Ukrajnában lévő kollégáink abban a helyzetben vannak, hogy minden kérdést, így a kisebbségeket érintő problémákat is követni tudják, erre külön felhatalmazásuk van, és megvan hozzá a szükséges szakértelem is a misszióban.”