Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Átláthatóan és hatékonyan működő uniós alapjogi rendszerre van szükség!

Átláthatóan és hatékonyan működő uniós alapjogi rendszerre van szükség!

2010. 12. 15.

A Lisszaboni Szerződés életbelépése „egy erős Európa” vízióját és gondolatát hozta magával a közösségi jogkörök, így alapvető jogaink tekintetében, a polgárok számára pedig ennek a víziónak a gyakorlati megvalósítását ígéri – emlékeztetett a témában rendezett vitában Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő. Az idei jelentés az új jogi alapokkal, illetve az ezeket érvényesítő intézményekkel foglalkozik.
 
Gál Kinga jelentése felhívja a figyelmet, hogy e létező intézményeknek és mechanizmusoknak hatékonyan és átláthatóan kell működniük, nem részesítve sem előnyben sem hátrányban egyes, az Alapjogi Kartában lefektetett jogokat. Cél, hogy az egyes alapjogokkal foglalkozó intézmények ne csak elbeszéljenek egymás mellett, hanem reagáljanak és reflektáljanak egymásra, használják és építsenek egymás munkájára az emberi jogok védelme területén, döntéseiket következtetésen, objektíven, tényekre alapozva hozzák meg.
 
"A polgároknak tisztában kell lenniük lehetőségeikkel, hogy érvényesíteni is tudják azokat. Az alapvető jogok védelmének rendszere érthető, elérhető és eredményesen használható kell legyen. Az egész építmény annyit ér, amennyit abból érvényesíteni tudnak az Unió polgárai" – fogalmazott Gál Kinga. A jelentés azokra a konkrét területekre is  kitér, ahol gyors lépések és egyúttal közép és hosszú távú stratégiák szükségesek: Ezek közül Gál Kinga beszédében kiemelte a roma integráció, a gyerekszegénység elleni küzdelem és a kisebbség közösségek nyelvhasználatának kérdéseit. A képviselő felszólalása végén üdvözölte, hogy a magyar soros elnökség is hasonló szellemben alakította ki prioritásait, és hangsúlyt fektet a polgár közeli európai szemlélet megerősítésére.
 
A decemberi plenáris ülésen több olyan jelentés is napirendre került, amely kapcsolódik az alapjogi témakörökhöz és amelyek igyekeznek konkrétumokra fordítani az alapvető jogok rendszerének elvárásait. Ilyen az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló kedden megszavazott jelentés. Gál Kinga szerint mivel a javaslat fokozottan védi a gyermekáldozatokat, segítségével mind több gyereket lehet majd megmenteni a jövőben. A jelentés többek között büntetendő cselekményként fogalmazza meg a kényszerkoldulást is, amelyben leggyakrabban a gyerekkereskedelem áldozatait használják fel. Gál Kinga beszédében kitért az "emberi jogok helyzete a világban" című jelentésre is. A néppárti politikus szerint lényeges üzenetet hordoz ennek és a saját jelentésének együttes tárgyalása, amelyek együttesen megerősítik az alapvető és emberi jogok Unión belüli és kívüli védelmének következetes érvényesítését.