Nemzeti érdekérvényesítés

Alkotmánymódosítás – A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye

Alkotmánymódosítás – A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye

2013. 03. 12.

Az elmúlt években az EP szocialista, liberális, zöld és kommunista frakciói számtalan esetben jelentették ki: vége a demokráciának Magyarországon. Hisztériájuk minden korábbi esetben megalapozatlannak bizonyult: Magyarországegy jól működő demokrácia, ahol a sajtószabadság biztosított, a polgárok szabadon gyakorolhatják a gyülekezési jogot, a bíróságok függetlenek, a fékek és ellensúlyok betöltik funkciójukat.

Ezekben a napokban ismételten, a korábbi évekéhez hasonló, a magyar kormány elleni abszurd rágalomhadjárat szemtanúi lehetünk az európai baloldal részéről. A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja határozottan visszautasítja az EP baloldali frakciói által tett, megalapozatlan, politikai indíttatású vádakat és az általuk alkalmazott kettős mércét. Kijelentéseik elfogultak és nem rendelkeznek a szükséges objektív jogi érvekkel.

Fontos kiemelnünk: a tegnapi nap során az Alaptörvénybe emelt rendelkezések döntő többsége már 2012 januárja óta hatályban van. Korábban pedig nem képezték kritika tárgyát egyetlen európai intézmény részéről sem. Az Alkotmánybíróság 2012. évi decemberi döntése az Alaptörvény átmeneti rendelkezései közül többet formai, nem pedig tartalmi okokra hivatkozva érvénytelenített, kijelentve hogy ezen rendelkezések egy részét jellegük okán az Alaptörvény részévé kell tenni. Ezen rendelkezéseknek az Alaptörvénybe történő beemelésével az Országgyűlés pusztán orvosolta az Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek minősített helyzetet, tehát demokratikus kötelezettségének tett eleget.

Fontos hangsúlyoznunk: Az elmúlt években a magyar jobboldali kormány már számtalan esetben kinyilvánította elkötelezettségét az európai értékek és szabályok iránt. A magyar kormány konstruktívan együttműködik az Európai Bizottsággal és a Velencei Bizottsággal számos kérdésben. Mindezek mellett a magyar kormány szintén kijelentette: az Alaptörvény módosításáról is készen áll a konzultációra és kikéri a Velencei Bizottság véleményét, a magyar kormány kész megoldást találni bármilyen, az illetékes európai szerv által tett tényszerű és objektív észrevételre. Ez egyértelmű elköteleződés az uniós szabályok tiszteletben tartása és az együttműködés iránt.

A fentebbi tények fényében a magyar alkotmánymódosítás kapcsán az Európai Parlament baloldali és liberális frakciói által tett vádak alaptalanok és pusztán politikai céljaikat szolgálják: hisztéria keltését és a magyar kormány lejáratását. Ezek a támadások egyben a kampányuk kezdetének is tekinthető. Ezek a felelőtlen lépések aláássák a magyar embereknek az Európai Unióba vetett bizalmát és az Európai Parlament hitelességét, és a szélsőséges politikai erők megerősödéséhez és az Unióval szembeni bizalmatlanság megerősödéséhez vezet.

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja felszólítja az EP szocialista, liberális, zöld és kommunista frakcióját: fejezzék be felelőtlen politikai játékukat!

Fordítás az eredeti angol verzióról.