Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Alapvető jogokról szóló éves jelentés

Alapvető jogokról szóló éves jelentés

2014. 02. 27.

"A mai napon nem tudtam megszavazni az éves alapvető jogokról szóló Michel- jelentést, több okból sem. Egyfelől azért, mert az abban foglaltak tökéletesen tükrözik az európai baloldal szándékait, miszerint az alapvető jogok védelmét politikai játékok eszközévé kívánják tenni és következetesen kettős mércét alkalmaznak. Bizonyíték erre, hogy mennyire nem képesek számon kérni az őshonos nemzeti kisebbségek legkirívóbb sérelmeit sem a tagállamokon, ha az éppen nem áll politikai érdekükben. 
 
A jelentést azért sem tudtam támogatni, mert sok helyen olyan elvárásokat támaszt a tagállamok felé, amelyek szembe mennek a Néppárt által képviselt értékekkel – mint a hagyományos családfogalom, az egyház szerepe, amelyek kifejezetten tagállami hatáskörbe tartoznak. Ezek az elemek bizonyítják számomra, hogy a politikai érdekek alapján készített jelentés a néppárti értékeket megtámadva, már az európai választási kampányba illeszkedik. Az alapvető emberi jogok védelme nem válhat politikai küzdelmek eszközévé.
 
Mivel a Néppárt mindig is kiállt az alapvető jogok védelme mellett – értékei az unió alapértékei is egyben, amelyekhez ragaszkodik -, elhivatottságának kifejezésére ezúttal nem látott más lehetőséget, mint egy kiegyensúlyozottabb szövegű alternatív határozat-tervezet beterjesztését. Szavazatommal én ezt az alternatív jelentést támogattam."