Külpolitika

A vajdasági magyarok jogainak érvényesítése

A vajdasági magyarok jogainak érvényesítése

2013. 03. 19.

A két fideszes politikus sikerként könyveli el, hogy a két parlament delegációja közösen fogadott el a vajdasági magyarokra is vonatkozó nyilatkozatot. A szöveg felhívja a hatóságokat a restituciós és rehabilitációs törvények hatékony és diszkriminációmentes alkalmazására, továbbá arra, hogy a nemzeti tanácsok kompetenciát ne csökkentsék, és hogy kielégítően rendezzék a Vajdasági Autonóm Tartomány alkotmányos helyzetét. Az utóbbi időben elszaporodott etnikai jellegű incidensekkel kapcsolatban a nyilatkozat felszólítja a hatóságokat, hogy azokat minden részletre kitérően vizsgálják ki, gyűjtsenek adatokat az etnikai jellegű bűncselekményekre vonatkozóan és biztosítsák a bírósági döntéshozatal előítéletektől és diszkriminációtól mentes működését.

Schöpflin György a hétfő esti valamint kedd délelőtti ülésen kiemelte: Szerbiában a jogbiztonság, a kiszámítható intézményi működés, a depolitizált törvények uralma a legfontosabb feltételei a kisebbségek védelmének. Ezen feltételek nélkül a kisebbségek folyamatos bizonytalanságban és kiszámíthatatlan helyzetben lehetnek, ami a szerb társadalom egésze számára az együttélés nehézségeihez vezethet. A fideszes képviselő hangsúlyozta továbbá, hogy a kisebbségeknek mindig is lesz kapcsolatuk az anyaország felé, legyenek koszovói szerbek, koszovói albánok, magyarországi szerbek vagy szerbiai magyarok, ezek az élő relációk nem hagyhatók figyelmen kívül a többség-kisebbség és az egész térség viszonyában sem.

Schöpflin elmondta továbbá, hogy a hatalom dekoncentrációja nem ellentétes a demokráciával. "Egy centralizált rendszer, bár átmenetileg szükséges lehet, középtávon azonban nem jeleníti meg a hatalom működését a polgárok mindennapjaiban. Tehát hátráltatja a demokráciát és a polgárok demokratikus kultúrájának kifejlődését" – figyelmeztetett a fideszes képviselő.

Gál Kinga a hétfő esti ülésen hangsúlyozta: "Nem elégséges a szükséges jogszabályok elfogadása, amennyiben azok gyakorlatban nem teljesülnek, kiüresednek, vagy a törvény eredeti célja a jogi értelmezések útvesztőjében elveszik". Példaként említette a nemzeti tanácsok működésére vonatkozó jogszabályokat, vagy éppen a rehabilitációra és restitucióra vonatkozó törvényeket, ahol a jogszabályok alapján még egy pozitív ítélet sem született. Gál Kinga felhívta a figyelmet a Vajdaságban ismét egyre gyakoribb magyarellenes incidensekre és az azt követő sok esetben diszkriminatív eljárásrais. Gál Kinga ezért szorgalmazta, hogy a Közös Nyilatkozat térjen ki ezen esetekre is.