Kisebbségvédelem

A Szerbiáról szóló 2015. évi eredményjelentés

A Szerbiáról szóló 2015. évi eredményjelentés

2016. 02. 03.

Ezúton gratulálok McAllister kollegámnak a kiegyensúlyozott, minden fontos területet lefedő éves Szerbia-jelentéshez. Üdvözlöm, hogy módosítóinkat elfogadva, idén külön fejezet foglalkozik a kisebbségben élő nemzeti közösségek tiszteletben tartásával és védelmével.

Ezek a közösségek sajátos helyzetben vannak, fontos számukra nem csak a jog, de az esélyegyenlőség biztosítása is.  Fontos az egyenlő bánásmód biztosítása, hogy egyenjogú állampolgárokként kezeljék e közösségek tagjait, legyen szó az élet bármely területéről. Elengedhetetlen biztosítani az anyanyelvhasználatot, az anyanyelvű oktatáshoz való hozzáférést, a megfelelő tankönyveket.

Üdvözlöm, hogy a jelentés kiemeli, hogy Vajdaság kulturális sokszínűsége hozzájárul Szerbia identitásához, és hangsúlyozza, hogy nem szabad gyengíteni önállóságát. Vajdaság erőforrásairól szóló törvényt az alkotmány által előírt módon, további késedelem nélkül el kell fogadni.

A Vajdaságban jól működik a nemzeti kisebbségi tanácsok rendszere, szerepük kiemelkedő a nemzeti kisebbségek jogainak előmozdítása terén, ezért biztosítani kell finanszírozásukat. A jelentés üdvözli Szerbia kötelezettségvállalását egy nemzeti kisebbségekre vonatkozó célzott cselekvési terv összeállítására, ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a már megszerzett jogokat nem szabad visszavonni, megcsonkítani.

A kisebbségi jogok ily módon való megfelelő biztosításával elkerülhető lenne a korábbi csatlakozási tapasztalat: miszerint a tagjelöltek csak a csatlakozásig, átmenetileg tartják szem előtt e nemzeti közösségek érdekeit. Ezért fontosnak ítélem, hogy a létező jogszabályokat alkalmazását és azok betartását a Bizottság kísérje figyelemmel.