Nemzeti érdekérvényesítés

A Szabadság Kör elítéli a Magyar Gárda tevékenységét

A Szabadság Kör elítéli a Magyar Gárda tevékenységét

2007. 12. 19.

A Szabadság Kör elítéli a Magyar Gárda tevékenységét. Felszólítjuk a Magyar Gárdát, hogy azonnal szüntesse be a romák ellen irányuló, Magyarország megítélést jelentősen rontó provokatív felvonulásait!

A Szabadság Kör komoly aggodalommal figyeli az egyre általánosabbá váló békétlenséget, a kicsiny radikális csoportok egyre harcosabb fellépéseit. Valljuk, hogy az alkotmányos rendet, a törvényeket mindenkinek minden körülmények között be kell tartani. Úgy látjuk ugyanakkor, hogy közállapotaink romlásáért, a társadalmi feszültségek elmélyüléséért, a kisebb társadalmi csoportok radikalizálódásáért a kormányzatot döntő felelősség terheli. A miniszterelnöki hazugságbeszéd és az azt követő cinikus nyilatkozatok, a rendőrség indokolatlanul brutális fellépése 2006. október 23-án, az általános kormányzati felelőtlenség, a számtalan korrupciógyanús ügy rendre azt az érzetet erősítették, hogy ma Magyarországon szinte bármi következmények nélkül megtehető, akár a demokratikus jogállamiság alapjai is megkérdőjelezhetők. Általános tapasztalatként éljük meg ma Magyarországon, hogy a kormányzati politika nem tekinti feladatának a kiszolgáltatottak védelmét, és nem célja, hogy a hátrányos, kilátástalan szociális helyzetben lévők lábra tudjanak állni, esélyt kapjanak sorsuk jobbra fordítására. Épp ellenkezőleg: az ígért jólét helyett bevezetett megszorító intézkedések, miként a tandíj, de az egészségügyi rendszer átalakítsa is, egyre riasztóbb elszegényedéshez, a leszakadók számának, a társadalmi egyenlőtlenség növekedéséhez vezet.


Felkérjük a kormányt, hogy ne csak kampányszerűen és a médiának szánt hangzatos jelszavakban, de a valóságban is lássa el az állami feladatokat, így tegyen meg mindent polgárai, különösen az elesettek védelméért, valamint a közbiztonság és közrend biztosításáért.

A Szabadság Kör civil személyek, közéleti személyiségek, politikusok kötöttségektől mentes tömörülése, amely a szabadságjogokat Magyarországon ért támadásokra való tekintettel, a szabadságjogok következetes, megalkuvás nélküli politikai képviseletét tűzte zászlajára.

Kelt, Budapest, 2007. december 19.

Balog Zoltán (teológus, politikus)
Borókai Gábor (újságíró)
Gál Kinga (jogász, politikus)
Gulyás Gergely (jogász)
Győri Enikő (volt nagykövet, tanácsadó)
Gyürk András (politikus)
Hammerstein Judit (tanácsadó)
Hidvéghi Balázs (politikai tanácsadó)
Holbok Sándor (jogász)
Kerezsdi Loránd (politikai tanácsadó)
Manchin Róbert (alpolgármester)
Őry Csaba (jogász, politikus)
Panyi Miklós (joghallgató)
Pap Csaba (joghallgató)
Prőhle Gergely (liberális Friedrich Naumann Alapítvány volt magyarországi vezetője, tanácsadó)
Segesdi János (alpolgármester)
Szájer József (jogász, politikus)
T. Mészáros András (polgármester)
Torda Eszter (jogász, tanácsadó)