Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

A polgárok jogairól is szóljon csatlakozásunk az Emberi Jogi Egyezményhez – Gál Kinga jelentéséről tárgyaltak

A polgárok jogairól is szóljon csatlakozásunk az Emberi Jogi Egyezményhez – Gál Kinga jelentéséről tárgyaltak

2010. 03. 23.

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottsága a héten először tárgyalt Gál Kinga az "Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez (ECHR) történő csatlakozásról szóló" jelentéséről, amelyet a képviselő az Alkotmányügyi Bizottsággal szoros együttműködésben készített el.

A Lisszaboni Szerződés életbe lépésével az Európai Uniónak, mint már önálló jogalanynak kötelessége csatlakozni az Európa Tanács emberi jogi egyezményéhez, amely az Unióra vonatkozó intézményi és külpolitikai hatásain túl az uniós állampolgárokra is hatással lesz. Gál Kinga jelentésében az utóbbira helyezte a hangsúlyt.

A jelentés kiemeli, hogy a következő egy-két éven belül realizálandó csatlakozás elősegíti majd az egységesebb emberi jogi rendszer létrejöttét az Európai Unión belül is, amely így megerősíti az EU hitelét saját polgárai szemében is. A csatlakozás az állampolgárok jogaink érvényesítésében egy további jogorvoslati mechanizmust kínál a polgárok számára – de csak abban az esetben, amennyiben az Egyezmény hatálya kiterjed az érintett kérdésre, és a nemzeti jogorvoslati lehetőségek mindegyike kimerítésre kerül.

A bizottság tagjai üdvözölték a jelentés szellemiségét és támogatásukról biztosították a jelentéstevőt. A módosító indítványok leadása után, áprilisban kerül sor a jelentés további tárgyalására.

Gál Kinga a bizottsági ülést követő napon részt vett az Alkotmányügyi Bizottság által, a témában rendezett meghallgatáson is. A konferencián az Európa Tanács, a luxembourgi Európai Bíróság, illetve a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság képviselői és neves jogász szakértők megvitatták az Európai Unió csatlakozásának következményeit és a felmerülő problémákra adható megoldási lehetőségeket.