Kisebbségvédelem

A nemzeti kisebbségek uniós alapelveken nyugvó, uniós gyakorlatra hivatkozó jogos követelései nem képezhetnek tabutémát az Uniób

A nemzeti kisebbségek uniós alapelveken nyugvó, uniós gyakorlatra hivatkozó jogos követelései nem képezhetnek tabutémát az Uniób

2009. 02. 04.

Pedig e közösségek léte az Unióban nem politikai, hanem ténykérdés. Milliók élnek az Unióban, akik nem bevándorlók. Úgy élnek itt Európa tagállamaiban, hogy, egy tapodtat sem mozdultak őseik földjéről – csak éppen a XX. századi történések folytán az országaik határai vonultak el fölöttük, mint a másfél milliós lelket számláló erdélyi magyarság esetében Romániában – hátrahagyva őket  azóta is megoldatlan dilemáikkal: hogyan őrizzék meg identitásukat, nyelvüket, közösségüket. Hogyan biztosítsanak XXI. századi jövőképet gyermekeiknek?

Ki kell mondanunk végre, hogy ezek a közösségek problémái nem rendezhetőek csupán általános emberi jogi, vagy diszkriminációt tiltó rendelkezésekkel. Ezek a közösségek joggal tartanak igényt mindarra, amit hasonló lélekszám esetén az Unió jogosnak tart a többségben élők számára. 

(Igaz ez anyanyelvi iskolákra, egyetemekre, a döntésekben való részvétel, a szubszidiaritás kérdésére, vagy hogy választott döntéshozó testületekkel rendelkezzenek – az önkormányzatiság kérdésére. Jogosultak kell, legyenek az Uniós tagság adta lehetőségekhez, az Uniós pénzekhez való hozzáféréshez.)

Jogosan gondolják ezek a közösségek, hogy az az autonómia, ami az olaszországi dél-tiroli kisebbségi közösség számára prosperitást és fejlődést hozott – számukra is kívánatos megoldást hozna. Igenis pozitív és vállalható jövőt adhatnak e közösségeknek a különböző autonómiaformák, köztük akár a területi autonómia – amit nem misztifikálni kell, hanem kibeszélni. Hiszen ahogy ez az egyik tagállamban pozitív megoldást jelent az állam területi integritásának sérelme nélkül, úgy lehet megoldás másik tagállamban is. Az uniós alapelveken nyugvó, uniós gyakorlatra hivatkozó jogos követelései nem képezhetnek tabutémát az Unióban a XXI. században.