Nemzeti érdekérvényesítés

A magyar médiahelyzetet támadták a balliberálisok a világ súlyos emberjogsérelmeiről szóló vitában is

A magyar médiahelyzetet támadták a balliberálisok a világ súlyos emberjogsérelmeiről szóló vitában is

2013. 06. 12.

Catherine Ashton külügyi főképviselő jelenlétében került sor arra a közös vitára, amelyben az EP az unión kívüli országok emberi jogi helyzetet vitatta meg. Bemutatásra került továbbá a média és sajtószabadságról szóló jelentés, valamint a vallásszabadságról szóló parlamenti ajánlások is. Mindezen harmadik országokra vonatkozó témák kapcsán a baloldali és liberális képviselők újra megragadták az alkalmat, hogy aggodalmukat fejezzék ki a magyarországi média helyzetéért. Gál Kinga néppárti képviselő sajnálatát fejezte ki, hogy akkor, amikor ilyen sok és súlyos emberi jogi sérelemnek lehetünk a szemtanúi, melyek ellen komoly fellépésre lenne szükség az EP és a többi EU-s intézmény részéről, a baloldal ezt a vitát is a napi politikai játékok tárgyává teszi lejáratva ezzel az Unió hitelét az emberi jogok védelme területén. A képviselő rendre utasította az ilyen irányú hozzászólókat azt tanácsolva mindenkinek, hogy "menjenek el Magyarországra, kapcsolják be a televíziót, olvassanak újságot és akkor meggyőződhetnek róla, hogy aggodalmuk a magyarországi média helyzete iránt alaptalan."

A vita tárgyához visszatérve Gál Kinga az EP és az Európai Külügyi Szolgálat közötti szoros együttműködésnek fontosságát hangsúlyozta annak érdekében, hogy az EP által felvetett emberi jogi problémákra kézzel fogható, valós megoldásokat lehessen találni. Az ilyen fajta hatékony együttműködés egyik elemeként üdvözölte az EP ajánlásait a Tanács részére a vallásszabadság témakörében. Kiemelte annak fontosságát is, hogy az Unió hallassa a hangját a keresztény egyházak üldöztetése elleni fellépésben, valamint a vallási jogok védelmében.

Gál Kinga zárszavában hangsúlyozta: "Nem elég csak kérdezni, de meg is kell hallgatni. (…) Meg kell hallgatni a gyermekeket, a nemzeti közösségeket, akiknek anyanyelvhasználata és hagyományaik veszélyben vannak. Remélem, hogy a jövőben egyre hatékonyabbá tudunk válni a meghallgatás és a válaszul szolgáló konkrét cselekvés által."