Rendezvények

A közel-keleti keresztény kisebbségekről tárgyaltak az EP-ben

A közel-keleti keresztény kisebbségekről tárgyaltak az EP-ben

2011. 11. 30.

Gál Kinga néppárti képviselő volt az első előadója a közel-keleti vallási kisebbségekről szóló konferenciának. A Kisebbségi Munkacsoport elnökeként arra kapott felkérést, hogy a nemzetközi kisebbségvédelem témakörén belül helyezze el a vallási kisebbségek fogalmát. A képviselő beszédében párhuzamot vont a vallási, valamint a nemzeti kisebbségek problémái és kihívásai között. A vallást, valamint a nyelvet említette, mint a kisebbségi identitást legjobban meghatározó elemeket. Hangsúlyozta, hogy vallási vagy nemzeti kisebbséghez való tartozás egyaránt örökölt, veleszületett állapot az esetek nagy részében, ezért a vallásszabadság, valamint az anyanyelv használatához való jog a legalapvetőbb jogok részét képezik. Ezek tiszteletben nem tartása mindig feszültséghez, konfliktus kialakulásához vezet.

 A többségi nemzet viszonyulása a kisebbségekhez meghatározó egy adott államban. A kisebbségek jogainak tiszteletben tartása, egymás kultúrájának, történelmének és nyelvének megismerése alapvető feltétele a békés együttélésnek. A kisebbségi közösségek hídként szolgálhatnak a nemzetek közötti párbeszéd elősegítésében, éppen ezért a többségi társadalmaknak értékként, pozitívumként kellene tekinteniük a velük tradicionálisan együtt élő kisebbségek iránt, mintsem problémaforrást.

"El kell ismernünk egymás jogát a saját identitásunkhoz, tisztelnünk kell egymás értékeit, történelmét, vallását, nyelvét és kulturális örökségét. Csak ez vezet egymás megértéséhez – amire oly nagy szüksége van most Európának és a Világnak" – zárta beszédét a képviselő.