Nemzeti érdekérvényesítés

A Bizottságnak nincs kompetenciája a nemzeti alkotmányok vizsgálatára

A Bizottságnak nincs kompetenciája a nemzeti alkotmányok vizsgálatára

2011. 06. 08.

A vita alatt az Európai Bizottság képviseletében Viviane Reding alapjogi biztos ismételten megerősítette, hogy az Európai Uniónak nincs hatásköre a nemzeti alkotmányok vizsgálatára, az alkotmányozás kérdése a nemzeti szuverenitás része. Úgy tűnik azonban, hogy az EP liberális és baloldali frakciói az ismételt egyértelmű bizottsági állásfoglalások ellenére sem képesek ezt megemészteni, s kétségbeesetten folytatják kifulladóban lévő hecckampányukat. Ezt mi sem támasztja jobban alá, mint az Alaptörvénnyel szemben ma elhangzott hazugságok és csúsztatások sorozata.
 
A felszólaló szocialista, liberális, zöld és kommunista EP-képviselők többek között az Alaptörvény olyan pontjait kritizálták (például az ombudsman, a házasság intézménye, a határon túli magyarok iránti felelősség kérdése), mely rendelkezések számos más európai alkotmányban is szerepelnek, ahogyan erre több néppárti EP-képviselő is egyértelműen rámutatott. A kettős mérce további nyílt megnyilvánulása volt, hogy egyes baloldali EP-képviselők úgy kritizálták a magyar alkotmánybírósági szabályozást, hogy több tagállamban nem is létezik az alkotmánybíróság intézménye. Mindezek mellett meglepő volt a baloldali és liberális EP-képviselők felkészületlensége, ami a súlyos tárgyi tévedéseik kimagasló számában is megnyilvánult.
 
A mai vita során ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi esetekhez hasonlóan a mostani vita mögött sem az észérvek, hanem a 2/3-os országgyűlési többséggel rendelkező Fidesz-KDNP kormánnyal szembeni liberális és baloldali erők frusztrációja áll, mely csoportok kétségbeesetten igyekeznek fogást találni Európa legerősebb felhatalmazásával rendelkező, jelenleg az EU soros elnökségét betöltő jobbközép magyar kormányon.
 

Képmutató magatartás, hogy míg az Alaptörvénnyel kapcsolatos magyar országgyűlési vitában a szocialisták megtagadták a részvételt, addig az MSZP EP-delegációja európai fórumokon – többek között hazug körlevelekkel, felszólalásokkal és nyilatkozatokkal – aktívan dolgozik a Magyarország elleni alaptalan viták gerjesztésén és az ország lejáratásán.

  

 

A parlamenti vitában Gál Kinga néppárti képviselő is részt vett.

 

Felszólalásának szövege alább olvasható:

 

"Tisztelt Elnök asszony/úr, kedves képviselőtársaim!

Alvaro urat emlékeztetni szeretném, hogy Magyarországon még mindig jogállam van. In't Veld, Göncz, Benova asszony, Magyarországon betartják az alapvető és emberi jogokat, uniós értékeket. A magyar jogszabályok megfelelnek az európai uniós, valamint a közösségi jognak, nemzetközi kötelezettségnek eleget tesznek. Ha ez nem lenne így, akkor törvényes úton a luxembourgi bírósághoz lehet fordulni.
De mindannyian tudjuk itt ebben a teremben, hogy nem ez a helyzet.
 
Az, hogy mi kerül egy ország alaptörvényébe, és mi az, amit más jogszabályi szinten rendez az adott tagállam, az tisztán a nemzeti szuverenitás körébe tartozik. A népképviseleti elven alapuló demokráciában, a szabad választásokon megválasztott képviselőknek a döntése, hogy melyek azok a területek, amelyeket alaptörvényi szinten rendeznek és melyeket kívánnak rendezni általános jogszabályi szinten. Ezt a vitát olyan szempontból nem értem, h a kétharmados törvények garanciát jelentenek, hogy nem lehet velük visszaélni. Az Alkotmány kétharmados többséggel való elfogadása garanciális szabály. Most Önök épp a kétharmados többséget kifogásolják, amit eddig garanciaként láttak. Önök képtelenek elfogadni a demokrácia alapszabályait.
 
Ráadásul az új magyar alkotmány első alaptörvényként hivatkozik az Alapjogi Kartára egyedülálló módon kimondja, hogy a velünk együtt élő nemzeti kisebbségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők, maga a magyar jövő nemzedékért felelős ombudsman szerint kimagasló szintre emeli a környezetvédelmet és a jövő nemzedékek iránti felelősséget.
 
Ahogy itt most az Európai Parlament a magyar Alkotmányról vitázik, úgy ezt megtehetné bármelyik másik európai alkotmányról. Amit a magyar alaptörvénnyel kapcsolatban kifogásolnak, azt megtehetnék saját alkotmányaikkal szemben. Éppen Önök, akik mindig a másságot hirdetik, és azt hangoztatják, hogy attól, hogy valami más, az nem jobb vagy rosszabb. Magyarként megköszönöm, ha ezt tiszteletben tartják – az "egység a sokféleség" mottó jegyében."