Rendezvények

14. Vallások Közötti Párbeszéd konferencia Esztergomban

14. Vallások Közötti Párbeszéd konferencia Esztergomban

2011. 11. 11.

A mai tanácskozás során Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő a döntéshozók, az egyházak és a civil társadalom együttműködésének fontosságára hívta fel a figyelmet. A néppárti politikus beszédében kiemelte: "A mi generációnk számára még egyértelmű volt, hogy mi a jó és mi a rossz, mára azonban az értékek relatívvá váltak, s gyermekeink generációja számára már nagy az elbizonytalanodás. Fogódzókra van szükségünk, nekünk, néppárti politikusoknak pedig az egyházzal és a civil társadalommal együtt kötelességünk ezeket a fogódzókat biztosítani". Gál Kinga szerint erre kiváló példa Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes valamint Székely János esztergom-budapesti segédpüspök mindennapi tevékenysége, amely megtölti a plébániákat élettel. Az ő példájuk mutatja, hogyan kell nyitnia az egyháznak a fiatalok felé. A néppárti politikus beszédében rámutatott: ki kell állnunk olyan hagyományos értékek mellett, mint a család, a hit, az egymás iránti felelősség és tisztelet.

Gyürk András, a magyar néppárti delegáció vezetője záróbeszédében kijelentette: a gazdasági pénzügyi krízis mélyén értékválság húzódik meg, ezért nem elégséges a problémák felszíni kezelése. Szükség van pénzügyi intézkedésekre, de ennél mélyebbre is kell ásni. Gyürk András szerint a jelenlegi válság sikeres kezelésében elengedhetetlen, hogy megerősítsük identitásunkat és közösségeinket, élővé tegyük hagyományinkat, hiszen csak így válhatunk erősebbé a válság utáni időszakban. Ebben a munkában az egyházak megkerülhetetlen szövetségest jelentenek. A Fidesz EP-delegációjának vezetője kijelentette: a kereszténydemokrata politikának támaszkodnia kell az egyházak által közvetített értékekre és az egyházi közösségekben megjelenő társadalmi erőre.

 Az esemény végén záródokumentum elfogadására került sor. Az ún. Esztergomi Nyilatkozat olyan értékek újraértelmezésére szólít fel, mint az emberi méltóság; családi élet; szolidaritás vagy a környezet védelme. A dokumentum szerint elengedhetetlen az emberek vallási és kulturális identitásának megerősítése, megújítása, s kiemeli a család és szociális biztonság támogatásának fontosságát. A nyilatkozat felhív a személyes felelősség szerepének átértelmezésére, s rámutat, hogy szükséges korunk társadalmának életmódját felülvizsgálni.

 A kétnapos konferencia résztvevői egyetértettek: a gazdasági válság kiváltó okai kétrétűek. Egyrészről a piacgazdaság nem fektet kellő hangsúlyt a szociális és környezeti kérdésekre, másrészről az intézményeknek nincsenek meg a szükséges eszközei, hogy megfelelően reagáljanak a globalizáció kihívásaira. A túlzott fogyasztás, a környezet pusztulása és a lassú gazdasági növekedés társadalmi katasztrófával végződhet, áthárítva a gazdasági és ökológiai terheket a következő generációkra és a szegényekre. 

Háttér: Magyarország ezeréves egyházi központjában több mint száz résztvevő: az ortodox, a katolikus, a protestáns egyházak és a zsidó közösség vezetői; jobbközép néppárti európai parlamenti képviselők; valamint Magyarország illetve a környező országok magas szintű tisztviselői – többek között Semjén Zsolt magyar és Jan Figel' szlovák miniszterelnök-helyettes – vettek részt.

Az idei Vallások Közötti Párbeszéd konferencia az egyházak és a vallások szerepét vitatta meg a Duna-régióban. A tegnapi szekcióülések témái között a vallás szerepe, egyház és állam valamint a vallás és média kapcsolata továbbá a vallásnak a gazdasági válság során betöltött szerepe álltak. A mai panelbeszélgetésen az egyházak és a politika előtt álló kihívások és együttműködés kérdései voltak napirenden.

Az elmúlt két évtizedben az Európai Parlament néppárti képviselőcsoportja egyértelmű tanúbizonyságát tette annak, hogy elkötelezett az egyházakkal és egyházi szervezetekkel folytatott együttműködésre. Az esztergomi találkozó az Európai Néppárt (EPP) politikai családjához és tágabb értelemben az egész európai társadalomhoz intézett üzenete azt hangsúlyozza, hogy az egyházi vezetőkkel való együttműködés erősíti és támogatja az európai politikusok és döntéshozók erőfeszítéseit a válság kezelésében és a jövőbeli politikai stratégiák kidolgozásában.